Η μερική άρση της απαγόρευσης πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία αφορά το 2% των ληξιπρόθεσμων στεγαστικών δανείων και θα ισχύσει από τις αρχές του 2014. Οι πρώτοι φάκελοι που θα εξεταστούν θα είναι τα ακίνητα που όδευαν για πλειστηριασμό πριν τη γενική απαγόρευση που θεσμοθετήθηκε το 2009. Για το 2008 οι φάκελοι υπολογίζονται σε 25.000 περίπου. Μετά την εφαρμογή κοινωνικών κριτηρίων, ο αριθμός των ακινήτων που θα οδηγηθούν σε πλειστηριασμό εκτιμάται σε 8.000 περίπου, τα οποία έχουν εμπορική ή άλλη χρήση, πέραν της κύριας κατοικίας.

Share on Pinterest
There are no images.