ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

– Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020 του Πανεπιστημίου Αιγαίου  http://bit.ly/2GX7y5y

– Επτάμηνα (μοριοδοτούμενα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ανάλογα με την ειδικότητα ή κατά περίπτωση) http://bit.ly/2S1SF74

Share on Pinterest