του Παντελή Ασπραδάκη, μέλος της Επιτροπής δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης

Βρισκόμαστε λίγο διάστημα πριν από τις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου. Οι επερχόμενες δημοτικές εκλογές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν τα πρόσωπα που θα εφαρμόσουν το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Με τον «ΚΛΛΙΚΡΑΤΗ» αλλάζει δραστικά ο τρόπος με τον οποίο θα παρέχονται κάθε είδους υπηρεσίες, ώστε πλέον ο πολίτης να βρίσκεται στο επίκεντρο της τοπικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα η τοπική κοινωνία, οι παραγωγικοί φορείς θα έχουν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής και στην αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν. Θα είναι το πρώτο βήμα της μετάβασης σ’ ένα κράτος, σε μια αυτοδιοίκηση, που υπηρετεί τους πολίτες, που λειτουργεί για να παράγει έργο, που θα συμβάλλει αποφασιστικά σε μια καλύτερη καθημερινότητα και μια ποιότητα ζωής που έχουμε ανάγκη όλοι μας, ιδιαίτερα σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. Ο «Καλλικράτης» είναι μία επανάσταση στη σχέση κράτους – πολίτη, ένα μεγάλο βήμα προς τη δημιουργία της Ελλάδας που αξίζει στους Έλληνες.Και θα είναι επιτυχημένο βήμα, αν εκλεγούν άνθρωποι που πιστεύουν στον «Καλλικράτη», και που μπορούν να υλοποιήσουν τους στόχους του. Κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η αναζωογόνηση της γειτονιάς και της πόλης.
Αποφασιστικής σημασίας επίσης θα είναι ο σχεδιασμός μίας σειράς δράσεων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες προς την κατεύθυνση της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη στον τόπο
κατοικίας ή εργασίας του. Τέτοιες δράσεις είναι τα e- ΚΕΠ, η δράση «Διοικητική Βοήθεια στο Σπίτι» που θα παρέχει υποστήριξη και θα χορηγεί, σε όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά των ΚΕΠ, κατ΄οίκον.
Τέλος, με την «κάρτα του δημότη» αναμένεται να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των πολιτών. Ως πολίτης που ασχολήθηκα ενεργά με την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αλλά και ως μέλος της Επιτροπής Εσωτερικών, που επεξεργάστηκε το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», είμαι βέβαιος για τις μεγάλες αλλαγές που επέρχονται στην τοπική κοινωνία. Αλλαγές όπως η διαμόρφωση των υπαρχόντων ελεύθερων χώρων, φιλικών προς το περιβάλλον, αναπλάσεις σε ιστορικά κτίσματα, αναβάθμιση των δημόσιων χώρων, ασφάλεια για τους πεζούς, την κυκλοφοριακή σύνδεση των πόλεων μεταξύ τους και πολλά άλλα.
Και όλα αυτά με αξίες και αρχές, όπως της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ευνομίας, με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και στον πολίτη.

Share on Pinterest
There are no images.